𝐏𝐚𝐛𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐦𝐨𝐧 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐨̀ … Ovv ᥱ ro ᥣᥲ B ᥱᥣᥣᥱ zz ᥲ h ᥲ s ᥱ mρr ᥱ ᥲᥒᥴ h ᥱ ᥙ …

𝐏𝐚𝐛𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐦𝐨𝐧 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐨̀ … Ovv ᥱ ro ᥣᥲ B ᥱᥣᥣᥱ zz ᥲ h ᥲ s ᥱ mρr ᥱ ᥲᥒᥴ h ᥱ ᥙᥒ ριzzι ᥴ o dι ιro ᥒ ι ᥲ. ❣️. . . . . # pablita # mon # amour # art # design # drawingamatita # style # life # beauty # passion # infinite love #work @ martaco7908 ❣️ Directrice artistique @maisoncobrescia Dessinatrice Maddalena Franguelli

Source

Leave a Comment